SEO OPTIMALIZÁCIA

LINK BUILDING

ZVÝŠENIE NÁVŠTEVNOSTI

ZVÝŠENIE PRÍJMU

email: info@web21.sk
mobil: 0944 383 337

SEO optimalizacia webu

Zvýšte návštevnosť svojej web stránky

Chcete získať popredné pozície vo vyhľadávačoch? Pomocou odkazov dosiahnete popredné pozície vo vyhľadávačoch ako napr. google, bing.

SEO pre web

Zvýšením návštevnosti zvýšite príjem web stránky

Vytvorením spätných odkazov Vašej web stránky do katalógov a vyhľadávačov zvyšujete návštevnosť web stránky, čo na druhej strane zvýši predaj Vašich produktov a služieb.

SEO marketing

Zacieľte na krajinu, v ktorej chcete predávať

Vytvorením spätných odkazov Vašej web stránky do krajiny, v ktorej chcete predávať, alebo spropagovať svoje produkty a služby, informovať o svojich produktoch a službách na Slovensku i v zahraničí.

Nastavenia SEO majú stratiť na Google výhodu

Vyhľadávač Google pripravuje na najbližšie týždne nasadenie zmien v algoritmoch hodnotenia stránok, ktoré majú vziať výhodu stránkam s príliš intenzívnym používaním techník optimalizovania pre vyhľadávače, SEO, a zrovnoprávniť ich so stránkami s kvalitným obsahom ale menej SEO alebo bez SEO.

V diskusnom paneli na konferencii SXSW to v prvej polovici marca uviedol Matt Cutts z tímu Google pracujúceho na zlepšovaní kvality vyhľadávania, upozornil v piatok Danny Sullivan zo Search Engine Land, ktorý panel moderoval.

Podľa Cuttsa zmeny vyvíjané niekoľko mesiacov zoberú výhodu stránkam s príliš veľa SEO optimalizáciou a zrovnoprávnia ich so stránkami s dobrým obsahom a bez SEO.

Dosiahnu to jednak zlepšením bota a väčšou prispôsobivosťou hodnotenia relevantnosti stránok lepšie fungujúcou aj na stránkach s kvalitným obsahom bez SEO a jednak novou penalizáciou stránok s prehnaným množstvom SEO.

Nová penalizácia má trestať napríklad príliš veľa výmeny odkazov alebo príliš veľa kľúčových slov.